MCG/Artel Mühendislik ve Elektrifikasyon Ürünleri Ltd. Şti.
  
  • Teledynamics

datel
sigorta
sigorta
iso
tse
sanayi
 .: Uygulamalar

Telecar, Kamuya ait bakanlık, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük binalarında, Tapu Daireleri, Vergi Daireleri, Adliye ve Askeri kurumlarda, Özel sektör holding merkezleri, genel müdürlükler, Banka binaları, ve yoğun evrak dolaşımı olan tüm işletmerde, ıslak imzalı dökuman, gizli evak, özel malzeme, Rapor, Klasör, dosya, vb materyalin rahatlıkla tarnsferini sağlar. Sigorta şirketleri, finas kurumları ve Arşivleme yapan kurumlarda, Kütüphane ve Devlet Arşivlerinde tüm dökümanlar özenle, dağılmadan ve dış etkilere maruz kalmadan original haliyle taşınır. Operasyon maliyetleri çok düşüktür ve elaman giderlerinden tasarruf sağlar, zamanda kazandırır, verimliliği artırır.Günümüzde hastaneler daha büyük yapıda ve bir yeni teknolojiyi içinde Bulunduran komplexler halinde karşımıza çıkmaktadır. Büyüyen sağlık sorunları nedeniyle hastaneler bir çok dalda hizmet verirken,aynı zamanda bu bölümler arasında oluşan evrak dosya, örnek ve malzeme transferi problem olmaktadır. Telecar, benzer teknoljilerden farklı olarak gönderileri bir raylı sistem ile original kutuları, ambalajları, şişeleri içinde bir yerden diğerine hızlı ve güvenli bir şekilde taşır. Yatay veya dikeyde tüm bölümler ve bloklar arsında dolaşırken, kirli hava, enfeksiyon,toz vs. taşımaz, kontaminasyona sebebiyet vermez. Bu nedenle en steril yerlere, temiz odalara ve labaratuvarlara rahatça girip, çıkar, sorun yaratmaz. Dolaşımı esnasında gürültü yapmayan Telecar, taşıdığı örneklere zarar vermez, itinayla adresine teslim eder. Nükleer ıp malzemeleri veya yeşil reçeteye tabii ilaçları, özel şifreli taşıyıcıları ile %100 emin bir şekilde alıcıya ulaştırır. Hastanelerde eleman sorununa da çözüm getiren Telecar Raylı Taşıma Sistemi, doktor ve hemşirelerin zamanlarını daha efektif biçimde hastalara ayırmasına da katkıda bulunur.

  • Medikal Kayıtlar
  • Kan, Plazma ve doku örnekleri
  • İlaçlar, serumlar
  • X-rays ( Röntgen, Syntigrafi)
  • Amaliyat ekipmanları, tepsileri)
  • Steril malzemeler
  • Amaliyathane malzemeleriSoiled goods
  • Rapor, para, döüman ve tıbbi kitaplar

Telecar Raylı Taşıma Sistemi endüstriyel tesislerde, fabrikalarda depo ve üretim arasında küçük malzeme transferi belge ve imalat tabloları, üretim raporları, irsaliye, fatura gibi resmi evrak dolaşımında ve özellikle kırılacak malzeme imalatında örnekleri transferinde, mücevher ve takı imalatı yapılan kuyumcu, fabrika ve satış alanlarında hassas malzemenin özenle ve güvenle transferi şifreli kilitli özel taşıyıcılar ile sağlanır. Üretimde yaşanan gecikmeleri önler, müşteri-satıcı arasında güven ortamı yaratır ve işletme değerine katkıda bulunur. İşletmelerde taşıma esnasında oluşan kayıp, hasar ve kirlenme gibi sorunları ortadan kaldıran Telecar, doğrudan maliyetleri düşürür.