MCG/Artel Mühendislik ve Elektrifikasyon Ürünleri Ltd. Şti.
  
  • Teledynamics

datel
sigorta
sigorta
iso
tse
sanayi
 .: Telecar Avantajları
İhtiyaca göre Dağıtım

Mail, Klasör ve materyaller, istenilen zamanda istenilen yere bekletilmeden gönderilir, dağıtım yapılır. Gecikmeler ortadan kalkar, verimlilik artar. İnsan faktöründen makina ve otomasyona geçişle birlikte, beklemeler ortadan kalkar, asansör kullanımı azalır ve yapı içerisinde dolaşan insan trafiği azalır.

Sistem Güvenilirliği

Telecar sistemi üstün çalışma performansı ile size hız, süreklilik ve avantaj sağlar. Kendi konsepti içinde en üstün özelliklere sahip olup dayanıklı bir yapısı vardır. Sistemde sadece 2 hareketli parça vardır; Telecar taşıyıcı ve Senörler. Sistem bilgisayar kontrollü olup, tüm gönderi, alma, zaman, operasyon süresi, toplam gönderi sayıları vb. bilgiler her Telecar ünitesi için ayrı ayrı tutulur.

Güvenli Taşıma özelliği

Telecar üniteleri ile yapılan gönderiler hızlı ve güvenli bir şekildeaıcı adresine giderveyolda hiçbir şekilde durmaz, durdurulamaz. Özel gönderiler için şifreli kilide sahip taşıyıcılar ile aıcı tarafta da tam güvenlik sağlanarak, gönderilerin emin bir şekilde alıcıya gitmesi sağlanır.

Sürekli ve Eşzamanlı çalışma

Telecar sistemi aynı zamanda 5, 10, hatta 100 taşıyıcının aynı raylar üzerinde hareket etmesine, departmanlar arasında taşıma yapmasına imkan verir. Yapılan her gönderi bir mail yolu ile ilgilisine bildirilir ve istatistiki olarak kayıt alınır. İleride oluşacak ihtiyaca gore otomatik olarak kaydedilir.Modular Yapı

Organizasyonlar yaşar ve sürekli değişir. Telecar esnek modular yapısı ile bu değişime uyum sağlar. Minumum maliyetler ile mevcut yapı başka bir lokasyon ve rotaya kurularak yüksek verimle çalışır.